Σιωπηλό

by janatziveleki

Να κοιμάμαι στο πλάι σου, πλευρό απ’ το πλευρό σου.
Αμφιβολία της έλλειψης.
Σπιτικό.

Να σου απαντάω στην σιωπή, να σε αγγίζω στην απόσταση.
Κατάληψη της απουσίας.
Μερτικό.

Να σμίγουμε και να μακραίνουμε. Να ιδρώνουμε και να σιωπούμε.
Αδημονία του αγκαλιάσματος.
Πληθυντικό.

_______________________

.

Advertisements