Σκοτάδι

by janatziveleki

Ο δρόμος που δεν πήραμε θα είναι πάντα εκεί να μας θυμίζει αυτό που δεν είμαστε

Μα τώρα σβήσε το φως
Οι λέξεις στέρεψαν
Τα χάδια κλειδώθηκαν στις αποθήκες
Τα χαμόγελα πνίγηκαν
Τα γιατί παραδόθηκαν οικειοθελώς

Άσε με να νυμφευτώ το βαθύ σκοτάδι
Έτσι κι αλλιώς δεν γνωρίζω ποία πρέπει να είμαι
Χωρίς εσένα

Advertisements