Μνημόσυνο

by janatziveleki

Τελικά διωγμοί είναι οι χωρισμοί
γενοκτονίες των μέσα μας ελπίδων
σφαγές
που φτάνουν ν’ αφανίσουν κάθε έθνος
που μέσα μας κατοίκησε τις ώρες της αγάπης.

.

Advertisements